Støt Kirkens kamp i Syriens kaos

Uddannelse af lægmandsprædikanter

Kirken i det krigshærgede Syrien bringer håb og tro til mennesker i et land i dyb krise. Men mange menigheder har ikke længere nogen præst, da præsterne enten er blevet dræbt eller er flygtet. Derfor kæmper kirken med hjælp fra Danmission for at løse problemet med manglende præster ved at uddanne lægmandsprædikanter, som kan udfylde de store huller, der er i kirken overalt i Syrien.

Lægmandsuddannelsen og de kristne i Syrien

Det første hold af lægmandsprædikanter, som Haytam er en del af, er allerede færdiguddannede og virker nu i de udsatte syriske menigheder. Der er dog brug for langt flere lægfolk til at klare opgaven. Udover at prædike Guds ord og være sjælesørger skal præsterne ofte også uddele nødhjælp, finde tag over hovedet til flygtninge og give akut psykologisk krisehjælp til mennesker.

Det kristne samfund i Syrien er et af de ældste i verden, og mange kristne opfatter Syrien som kristendommens vugge. De fleste syriske kristne tilhører de orientalske ortodokse kirkeretninger såsom Den Græsk-Ortodokse Kirke, Den Armensk Apostolske Kirke og Den Syrisk-Ortodokse Kirke, men der er også flere evangeliske kirker. Så sent som i 1920´erne var 30 % af befolkningen kristne. Tallet har været støt dalende, og da krigen brød ud i 2011, var der skønsmæssigt 8-10 % kristne i Syrien – svarende til omkring 2 mio. I 2016 var 5,5 mio. syrere ifølge FN flygtet ud af landet – heriblandt 825.000 kristne. Det betyder, at 40 % af de kristne har forladt Syrien – til sammenligning er det 25 % af befolkningen som helhed. Der er sandsynligvis en del flere flygtninge, som ikke er registreret, og dertil kommer de mange internt fordrevne.

Se mere
praedikant

Ingeniøren tager sig af flygtningemenighed

Haytam Hanna står på en forhøjning med et kors bag sig og en sønderknust menighed foran sig. Han har i seks måneder fungeret som præst for en menighed i byen As-Suwaida i Syrien. De mange hundrede mennesker fra kirken flygtede fra deres egen landsby, da den blev indtaget af militante islamister fra Jabhat al-Nusra-bevægelsen.
De fleste flygtede fra Kharaba til den nærliggende større by As-Suwaida, som overvejende er befolket af drusere (en fjern afart af Shia Islam). Midt i kaosset og sorgen havde de kristne flygtninge derfor ingen steder at gå hen med deres problemer, sorg og tvivl. Der var nemlig ingen præst og dermed ingen gudstjeneste eller sjælesorg for de mange, der havde mistet alt. Haytam, som var menigt medlem af den presbyterianske kirke i Damaskus, er en af de kristne i synoden, der fungerer som kirkens udsending til de steder, der ingen præst har. Han er nu blevet uddannet til lægmandsprædikant og skal sendes videre til en ny menighed i nød, nu hvor der endelig er fundet en anden præst til flygtningemenigheden.

Se mere

Tilmeld jer projektet

  Vi vil gerne have...
  Støt kirkerne i Syriens kaos som indsamlingsprojekt


  Eller kontakt

  Tom Bangslund Hansen

  Netværkskonsulent
  Tlf.: 41 999 330
  Email: tbh@danmission.dk

  Hent materialer

  Projektark

  En beskrivelse af projektet og nogle af dem der bliver hjulpet.

  Billede af plakat for projektet Syriens kirker

  Plakat

  Plakat til indsamlingsarrangementet eller til fx. sognegården.

  Billede af postkort til projektet Syriens Kirker

  Postkort

  Postkort til uddeling ved arrangementer.

  Indsamlingsbarometer

  Barometer

  Plakat med barometer, så I kan følge med i hvor meget I samler ind

  Del på facebook
  Del på twitter
  Del på linkedin
  Del på email
  Scroll til toppen