Kirkens hænder i Tanzania

Diakoni blandt de fattigste og mest udsatte i stiftet

I Tanzania lever 36 ud af 100 mennesker under fattigdomsgrænsen. Det betyder, at de har mindre end 12,5 kr. om dagen til mad, medicin, skolematerialer og såsæd. Til sammenligning koster tolv æg 14 kr. En tredjedel af Tanzanias befolkning fra skolealderen og op kan hverken læse eller skrive og har derfor svært ved at klare sig. De gamle er særligt ramt, da de ikke kan arbejde og tjene til føden selv – og ikke alle har børn eller anden familie, der har nok til også at kunne forsørge deres gamle familiemedlemmer. Derfor støtter Danmission kirkens diakoniarbejde, som er kirkens hænder blandt de fattigste – både børn, voksne og gamle.

Diakoniarbejdet og Den Evangelisk Lutherske kirke i Tanzania

Kirken i Tanzania er det sted, hvor mennesker henter tro og opmuntring. Det er stedet, hvor man får et netværk, som kan hjælpe gennem hårde tider og stedet, hvor man uddanner og oplyser om ligestilling, økonomi og landbrug. Og så er kirken redningsplanken, man kan ty til, når alt håb synes at være ude.

Danmissions mangeårige partner Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT) står bag flere fattigdomsbekæmpende projekter i Tanzania, der er et land præget af malaria, korruption, fattigdom og underernæring. Det er barske udfordringer for de fleste, men for de svageste i samfundet er det katastrofalt. Diakoniafdelingen i Den Evangelisk Lutherske Kirke hjælper de svageste og opbygger netværk, der tager vare på menighedernes diakonale arbejde.
Diakoniafdelingens mål er at skabe en stærk frivillig diakoniånd i menighederne, så fællesskabet kan tage sig af sine egne medlemmer.

Diakoniafdelingen har sidste år sørget for at syge kunne få behandling på hospitalet. Medarbejderne har bygget huse til de fattige familier, der ikke selv har mulighed for at skaffe tag over hovedet. De har givet skolepenge til fattige familier, så deres børn ikke falder igennem systemet, ligesom de også har uddelt skolematerialer, da man selv skal betale for dem i Tanzania, selvom skolegang i princippet er gratis. Diakoniafdelingen har hjulpet med at oprette toiletter, så familier undgår sygdomme forårsaget af dårlig hygiejne. De har skaffet fornødenheder til gamle og handicappede såsom en madras, så de ikke skal ligge på den hårde jord, samt uddelt stokke og lignende til ældre.

Se mere

Adventina bliver båret af kirken

Adventina Abasi ved ikke, hvor gammel hun er. Men et skøn vil være ca. 70 år, for hun kan huske den store oversvømmelse, der tog hendes forældres hytte og høst med sig ned ad skråningen, hvor de boede og efterlod dem på randen af overlevelse. Og det skete for ca. 60 år siden ifølge hendes naboer.


Adventina er blind. Som 16-årig blev hun gift og fik en datter og dernæst en søn, og over årene blev hendes øjne dårligere. I dag har hun bare to indsunkne huller, hvor øjnene engang sad. Hun kan stadig huske sin datters barneansigt men kun et omrids af sin søn. Hun har aldrig set sine børnebørn. Adventinas mand døde, mens hun ventede sin søn. Herefter flyttede søsteren Mishako ind, fordi hendes egen mand var stukket af fra hende og havde efterladt hende fattig og i skam. Adventina kunne ikke passe børnene og markerne, efter hun var blevet blind. Så det ansvar fik Mishako.
Nu bor de to søstre hos Adventinas søn, som selv kæmper for at skaffe mad på bordet til sin kone og deres fire børn. Derfor har han ikke meget at give sin gamle mor og hendes søster. For som han siger: „De har levet deres liv, men mine børn har livet foran sig og har mere brug for mad og medicin, når de bliver syge“. Derfor tager kirkens diakoniafdeling sig af Adventina og Mishako.


„Jeg er så taknemmelig over, at kirken har taget sig så godt af os. Nu har vi fået et bliktag på huset, så det ikke regner ind, og vi har fået skodder for vindueshullerne og en dør, så blæsten ikke suser ind. Det har kirken betalt, og det er jeg evig taknemmelig for. Kirkens gode, frivillige folk kommer også med mad, tøj og penge til medicin til os, og der er mange fra kirken, som kommer forbi og hjælper os, når min søn er væk for at sælge grøntsager på markedet“, siger Adventina. Hun forventer ikke noget, men oplever alligevel, at Gud bringer velsignelser til hende gennem diakoniarbejdet i den lokale kirke.

Se mere

Tilmeld jer projektet

  Vi vil gerne have...
  Støt Kirkens hænder i Tanzania som indsamlingsprojekt


  Eller kontakt...

  Tom Bangslund Hansen

  Netværkskonsulent
  Tlf.: 41 999 330
  Email: tbh@danmission.dk

  Hent materialer

  Billede af projektark til projektet Diakoni i Tanzania

  Projektark

  En beskrivelse af projektet og nogle af dem der bliver hjulpet.

  Billede af plakat til projektet Diakoni i Tanzania

  Plakat

  Plakat til indsamlingsarrangementet eller til fx. sognegården.

  Billede af postkort til projektet Diakoni i Tanzania

  Postkort

  Postkort til uddeling ved arrangementer.

  Indsamlingsbarometer

  Barometer

  Plakat med barometer, så I kan følge med i hvor meget I samler ind

  Scroll til toppen