Vi er Danmission …

se op – og helt til zanzibar


Hvorfor Zanzibar?

På Zanzibar lever kristne som en minoritet blandt et muslimsk flertal. Omkring 98 % af Zanzibars befolkning er muslimer, og under 2 % er kristne. Historisk set er Zanzibar et forbillede på fredelig sameksistens, og en mangfoldighed af religioner, kulturer og nationaliteter har levet fredeligt sammen gennem tiden. I nyere tid har samfundet været præget af politiske, økonomiske, etniske og religiøse spændinger. Også i dag balancerer samfundet på kanten af sammenstød og sameksistens.  

Siden 2002 har Danmission været til stede på Zanzibar og har i samarbejde med den lokale lutherske kirke været med til at hjælpe det kristne mindretal på Zanzibar og skabe fred mellem kristne og muslimske naboer. Det sker gennem bl.a. en syskole og en diplomuddannelse, hvor kristne og muslimer mødes, uddanner sig sammen og lærer at se hinanden i medmenneskets lys. Som ung på Zanzibar og som ung i Danmark kan man vælge at lukke øjnene for det omgivende samfund, for sin næste, for det kristne fællesskab og for Gud. Men i Konfirmand Aktion sætter vi fokus på at SE OP! – Se Gud, se din næste og se den verden, du er en del af.  

Om Konfirmand Aktion

Konfirmand Aktion har eksisteret som oplysningsprojekt siden 1995 og er målrettet konfirmander i folkekirken. Vi arbejder for at styrke danske konfirmanders viden om børn og unges levevilkår i udviklingslande og kirkens indsats for udvikling. Kernen i undervisningstilbuddet er et møde mellem danske konfirmander og en ung Global Fortæller fra et udviklingsland, som deler sin personlige historie, samt et oplysningsmateriale. Hvert år møder Konfirmand Aktion 10% af folkekirkens konfirmander.

Hvem står bag?

Konfirmand Aktion er et samarbejde mellem Danmission og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Læs mere om Danmission og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Støt Konfirmand Aktion på Zanzibar

Konfirmand Aktion er med til at hjælpe det kristne mindretal på Zanzibar og skabe fred mellem kristne og muslimske naboer. Det sker gennem bl.a. en syskole og en diplomuddannelse, hvor kristne og muslimer mødes, uddanner sig sammen og lærer at se hinanden i medmenneskets lys.
I kan f.eks. gå i aktion ved at give kollekten fra årets konfirmationsgudstjeneste til Konfirmand Aktion og se flere muligheder her

MobilePay: 472486
SMS: KA til 1245 og giv 100 kr.
Netbank: 4190 – 6000398, mærket KA

Kontakt din stiftskoordinator

Der er opbygget en folkekirkelig struktur i Konfirmand Aktion med 10 lokale koordinatorer, én for hvert stift, udpeget af landets biskopper. Se, hvem de 10 stiftskoordinatorer er og kontakt den lokale koordinator, hvis du ønsker mere information om Konfirmand Aktion i dit stift.

Konfirmand Aktion og Covid-19

Velkommen til en ny form for Konfirmand Aktion. Grundet Covid-19 kan vi desværre ikke få besøg af Globale Fortællere i 2021, men vi håber, at I stadig vil tage en tur til Zanzibar sammen med Konfirmand Aktion. På denne nye digitale platform findes alt, hvad der er brug for af aktiviteter, videoer og undervisningsplaner for at lave et godt forløb om Zanzibar.

Meld dig til, så er du sikker på at få nyhederne direkte i din indbakke